Nazister har justerat innebörden av PK

Med alla stolta nationalister som år ut och år in har klagat på PK, så har vi idag nått en helt ny punkt i PK-samhället, där vårat gamla “PK” inte längre är “PK”. Rasister och “stolta nationalister” har med sin normalisering vänt hela idén med att vara politiskt korrekta. Detta innebär att deras egna resonemang idag pekar på att det är deras egna tidigare klagosång, som är samhällets “nya PK”.

Samma personer som fortfarande än idag gråter floder över att rasism inte får lov att vara accepterat sitter dock fortfarande och beklagar sig över något som är “PK”. Men med den normalisering som har skett, så har också betydelsen skiftat och fått en helt annan innebörd.

De sitter alltså numera och klagar på sig själva.

Om Grita Thenberg

Postapokalyptisk Klimatgranskande Nazistspejare. Tankar gräs i bilen, seglar förutan vind med årorna i kanoten. Strejkar på din planhalva eftersom du suttit på avbytarbänken i hela ditt liv.

Visa alla inlägg av Grita Thenberg →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *