Sekretesspolicy

Du har rätt att förbli tyst. Det du säger kan och kommer att användas mot dig på internet. Du har rätten att få beklaga dig, även inför ett ombud samt att densamma också närvarar om än ignorerar dig. Om du vill beklaga dig, men till oss, så kan du tillhandahållas en soptunna.

Eder Miranda

Den riktiga sekretesspolicyn

Vi värnar oftast om allas integritet. Även de gånger som du ligger bakom mordhoten eller uthängningarna så maskar vi så mycket som möjligt av innehållet. Det är också av respekt vi gör det, även om det naturligtvis finns undantag i dessa begränsningar. Det finns också Twitter och en viss offentlighet inom allmänintressen, som vi tar hänsyn till.

Vi är inte ute efter att få dig dödad heller. Vi har oftast som mål att få dig att förstå att internet inte glömmer och att ditt namn är det som står framför de hot du kastar mot andra, samt att dina vänner, bekanta och arbetsgivare har en möjlighet att ta del av det du skriver om. Även om informationen skulle rinna av dig som vatten som kastas på en Lamotte.

Vi väljer också att skydda våra skribenter av naturliga skäl. Det kan du läsa mer om här.

K. Ollapsson
– Ansvarig angivare, uppgivare, ingivare, avgivare, livgivare