Gruppägare sprider desinformation med hjälp av offentliga kanaler

FOI går ut med ett pressmeddelande om antidemokratiska extremistmiljöer. Man pekar ut konspirationstänk, rasism, misogyni och dylikt som källan enligt länken nedan. “FOI har på uppdrag av Säkerhetspolisen studerat antidemokratiska …

Gruppägare sprider desinformation med hjälp av offentliga kanaler LÄS MER