Kollapsminoritet?

Den här sidan bildades 2017, under systemkollapsernas storhetstid, då många SvÄrJeVeNeR siade om att systemkollapsen i Sverige var på väg in i landet.

Emanuel Karlsten skrev samma år en artikel om hur stockholmarna reagerade med öppenhet och medmänsklighet efter en terrorattack, trots råd och antydningar om att Sverige skulle stänga sig och styras av rädsla – något som en högerextrem minoritet såg rött av.

Vi är ett gäng som beslutat oss för att ta den känslan ett steg längre och gå den kränkta minoriteten på nerverna genom satir och humor. Björn Ranelid sade en gång att vi har inbördeskrig i Sverige, så då måste det vara sant. Vi är övertygade om att systemkollapser inte kommer utifrån, utan de är en direktimporterad vara av självaste “Jimi Tråkesson”.

Kontaktuppgifter

Läs här.

Svarar ni?

Kanske.

Varför är ni anonyma?

Vi är anonyma för att undvika hot då verklighetfrånvaron från en genomsnittlig högerextremist är måttligt riskabel att möta. Vårt namnval är medvetet och skyddar vår integritet. Är det jobbigt för dig? Då har vi troligtvis träffat din svagaste punkt.

För att följa oss kan man titta på Twitter där vi historiskt höll till som mest. Numera är vi på Facebook, där vi inte är lika välkomna. För tillfället är det Kollapsminoriteten Premium som är vår hemvist och där har vi överlevt efter ett antal incidenter, som gjort att varumärket behövt byggas om från grunden.

Kan man delta i systemkollapsen?

Ja. Kontakta oss.

Varför hänger ni ut hatare med maskering ibland?

Syftet med de skärmdumpar vi hittar är inte att straffa någon, men vi vill att de ska veta att vi känner till vad de håller på med. De skärmdumpar som läggs ut har vi även i original, med namnet omaskat. Det ger oss även en möjlighet att överlämna bevismaterial om det skulle behövas. Maskningen styrs delvis av allmänintresse.

Är ni det goda hatet?

Det finns inget hat som är gott. Det smakar illa i båda lägren.

Vilka sidor har nazisterna fått stängda hittills?

Kollapsminoriteten Gold
TOTALKOLLAPS (Totalkollaps var ursprungsnamnet vi även har på Twitter)

Eder,
Kjell Krtic.