Debattkrönika: “Woke” är inte problemet. Du är problemet.

I takt med att världen blir alltmer globaliserad och samhällena mer mångfacetterade, har företag över hela världen börjat anamma en mer inkluderande strategi i sin marknadsföring. Detta innebär en avsiktlig rörelse bort från de traditionellt homogena representationerna mot en som inkluderar ett bredare spektrum av etniciteter, kulturer och livsstilar. Denna förändring är inte en isolerad trend utan snarare en del av en större strävan efter att spegla samhällets faktiska mångfald.

Vad är problemet?

Du, som rasist, nationalist och nazist, är problemet. Ditt engagemang och din kritik mot annonser som firar mångfald bidrar paradoxalt nog till att öka deras synlighet. Detta innebär att varje gång du uttrycker ditt missnöje eller kritiserar dessa annonser, hjälper du faktiskt till att sprida det budskap du motsätter dig. Om ditt mål är att minska synligheten för sådant innehåll, är det mest effektiva sättet att inte engagera sig alls. Att ignorera innehåll du inte håller med om är det bästa sättet att minska dess räckvidd. Låt oss gå på djupet och förklara för dig som ännu inte förstått.

Högerextremismen ökar spridningen

Facebooks algoritmer är designade för att maximera användarnas engagemang på plattformen. Detta görs genom att lyfta fram inlägg och annonser som genererar interaktioner, såsom gillanden, kommentarer och delningar. Detta system har djupgående konsekvenser för hur information sprids och vilket innehåll som blir mest synligt. Du som hatar reklamen du kommenterar är således extremt kontraproduktiv.

När högerextremister, eller någon annan med starka åsikter emot ett visst innehåll, aktivt engagerar sig i diskussioner kring “woke-reklam”, spelar de oavsiktligt Facebooks spel. Genom att kommentera, dela eller ens reagera med en “ogilla”-markering på dessa annonser, ökar de den algoritmiska viktningen av innehållet, vilket gör det mer synligt för en bredare publik. Detta skapar en ironisk situation där de som önskar motarbeta ett visst budskap istället bidrar till dess spridning.

För de som verkligen vill minska synligheten av innehåll de inte håller med om, vore en mer effektiv strategi att helt enkelt inte interagera med det. I Facebooks ögon är brist på engagemang ett tecken på att innehållet inte är intressant eller relevant för användarna, vilket minskar dess chanser att visas i nyhetsflöden. Detta är en viktig aspekt att förstå för alla som använder plattformen, oavsett politisk åskådning. Idén som en gång fanns som en gemensam faktor i samhället att tiga ihjäl Sverigedemokraterna är därför fortfarande en effektiv strategi för att visa hur orelevanta nazister är. Att nazisterna påstod att isolering bara skulle göda högern ännu mer, var därför – och är – bara en bluff.

Varför mångfald i marknadsföring?

Fenomenet där företag över hela världen verkar göra en kollektiv rörelse mot mer mångfaldig och inkluderande marknadsföring kan verka synkroniserat, men det beror snarare på en sammanflätning av globala trender, samhällsförändringar och ekonomiska incitament snarare än ett formellt “oskrivet regelverk”.

Sociala medier har spelat en stor roll i att påskynda denna trend. Plattformar som Facebook, Instagram och Twitter gör det möjligt för människor att snabbt dela sina åsikter och kritik mot företag. Företag är därför mer benägna att anta marknadsföringsstrategier som reflekterar samhällets mångfald för att undvika offentlig backlash och istället skapa positiva reaktioner från en bred publik. Konsumenternas förväntningar utvecklas ständigt där inte enbart produkter och tjänster av hög kvalitet efterfrågas. Kunderna söker också efter företag som visar ett aktivt engagemang för en mer inkluderande och rättvis värld.

Denna förändring i konsumentbeteende har lett till att många företag nu integrerar socialt ansvar och mångfald i sina kärnvärden och marknadsföringsstrategier, ett drag som inte bara är moraliskt rätt utan även ekonomiskt lönsamt. Företag som framgångsrikt speglar samhällets mångfald lockar till sig en bredare kundkrets, öppnar upp nya marknader och skapar ytterligare inkomstmöjligheter. De som misslyckas med att anpassa sig riskerar att uppfattas som föråldrade och frånkopplade från den moderna världen.

Speciellt yngre generationer, såsom millennials och Generation Z, ställer höga krav på företagens hållning till mångfald och inkludering. Dessa grupper, som utgör en växande del av konsumentbasen, låter sina värderingar starkt påverka sitt köpbeteende. Företag som ignorerar denna utveckling riskerar att förlora sin relevans och attraktionskraft hos dessa nyckeldemografier.

“Woke” har blivit mål för högerextremism

Termen “woke” har genomgått en betydande evolution från dess ursprungliga användning inom afroamerikanska gemenskaper som ett uttryck för medvetenhet om rasism och social rättvisa, till att bli en bredare symbol för en allmän medvetenhet kring sociala och politiska orättvisor. Denna evolution har gjort att termen blivit central i vissa debatter om identitetspolitik, kulturell sensitivitet och den offentliga diskursens framtid.

Högerextrema grupper tenderar att avvisa “woke”-kulturen eftersom den representerar allt de motsätter sig: en ifrågasättning och omvärdering av traditionella maktstrukturer, inklusive ras, kön och sexualitet. För dessa grupper står “woke” som en symbol för en kultur som de upplever undergräver deras världsbild och existentiella säkerhet. Det handlar om en kamp om kulturell dominans, där framväxten av “woke”-kulturen uppfattas som ett hot mot traditionella värderingar och normer som högerextremister ofta vill bevara eller återinföra.

Högerextremisters aversion mot “woke” kan därför ses som en reaktion mot den ökade synligheten och styrkan i rörelser som kämpar för jämlikhet och rättvisa, vilket innebär att “woke”-kulturen även pekar på att någon gör rätt genom att förstärka den.

Vikten av att förbise inbillad “PK”

Termen “woke” har kritiserats för att vara ett uttryck för en överdriven politisk korrekthet som kväver yttrandefriheten och hindrar en ärlig diskussion om samhällets problem. Denna kritik missar dock ofta poängen med vad “woke”-kulturen strävar efter att uppnå: en djupare förståelse och respekt för alla människors erfarenheter och perspektiv. Genom att avfärda “woke” som enbart en fråga om politisk korrekthet, riskerar man att ignorera de verkliga och allvarliga orättvisor som den söker att belysa och bekämpa.

Om Kjell Krtic

Kjell Krtic. Källforskare och Fake news-ambassadör. Älskar melerade dockor i lava och regnställ. Specialiserad på antivaxxerfrågor och allt annat som rör sanningen som ingen vill kännas vid.

Visa alla inlägg av Kjell Krtic →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *