Motion till riksdagen – 2020/21:601

Det kom nyligen till vår kännedom att SD lagt en högst märklig motion till riksdagen. Den går generellt sett ut på att ha ihjäl saker i välfärden. Vi på Kollapsminoriteten har korrekturläst den och översatt den till SVÄRJEVÄNSKA, så alla andra förstår vad de egentligen vill ha sagt med den.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i denna motionen om att sänka välfärden till havets botten med omedelbar verkan. Detta skall ske med hjälp av en metallkapslad kista med inskriptionerna ”Sieg …” och så vidare.

 1. Reformera och banta public service till obefintlighet. Jimmie Åkesson blir hallåa i SdVT.
 2. Ta bort presstöd och öppna upp för totalitärt hat.
 3. Ta bort partistöden helt. Efter den här samhällsrevisionen är det ändå bara vi kvar.
 4. Återinför myndighetsaktivism. Almqvist tar täten och delar ut hjärnrör till specialstyrkorna.
 5. Ta bort genus. Ta bort kön. Ta bort identiteter. Alltså; Skjut dom.
 6. Skapa regelverk för institutioner. Sluta fördela forskningsmedel.
 7. Sänka anslagen. Till alla. Bränn universitet, högskolor och böcker där antivetenskapliga ideologier ges näring. Återskaffa bibeln som lärobok.
 8. Lägg ned Jämställdhetsmyndigheten. Lägg ned jämställdhet. Placera kvinnorna framför spisen.
 9. Lägga ned Brå. Starta Bråk.
 10. Frånta ideella och ekonomiska föreningar myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag. Skicka pengarna till Nordiska Motståndsrörelsen.
 11. Lägg ned Allmänna arvsfonden. JAG HAR PENGAR REDAN.
 12. Lägg ned Sida.
 13. Minimera Sveriges engagemang i FN. Våra namn kan få stå kvar på listorna.
 14. Förbjud ekonomiskt stöd. Utom till oss.
 15. Förbjud att offentligfinansierade verksamheter köper tjänster och certifieringar av ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda. Nazism skall vara undantaget.
 16. Frånta fackförbunden möjligheten att göra något. Placera dom åter på posten.
 17. Reglera tillsättning av myndighetschefer och landshövdingar. Vi vill helst ha Åkesson där.
 18. Reglera tillsättning av ambassadörer.
 19. Lagstifta om lobbyistregister. Tillåt SD att idka åsiktsregistrering och förföljelse. Like the good old times.

Motivering

Sverige ligger mycket bra till i internationella jämförelser vad gäller korruption. Vi vill naturligtvis att det skall fortsätta vara så. Utpressnings- och beskyddarverksamheter är en kraftfull bas inom svärjedemåkraterna som behöver få vara kvar. Pengar korruption, så som mutor, förskingring, otillbörliga upphandlingar och riggade val är något vi lever på och i hög grad kräver för att vi skall kunna vinna. Sverige är dock plågat av annan sorts korruption som är djupt institutionaliserat, exempelvis islam, judar och muslimer.

Detta visar sig bland annat genom en indirekt, men högst påtaglig, ideologisk styrning av en lång rad samhällsbärande institutioner så som myndigheter, public service och stora delar av utbildningsväsendet. TV-programmen som sänds skall inte innehålla matlagning för muslimer utan vanliga hederliga jävla köttbullar. Samtidigt strömmar pengar från det offentliga till fickorna på organisationer som sysslar med opinionsbildning, till någon annan än oss. Från mak­tens sida har man på detta sätt lagt ut opinionsbildningen på entreprenad. Vi är inte ens tillfrågade. Samtidigt börjar postmoderna antivetenskapliga ideologier få ett allt starkare grepp om akademien.

Sverige har en rad stora – i vissa fall existentiella – problem som blir allt mer påtagliga. Vi är snart utrotade. Helt. Många av dessa problem hade varit betydligt mer hanterbara om vi haft en för oss friare debatt. Hets mot folkgrupp är ett övervägande problem som vi vill ha bort från grundlagen. Som ett led i att vitalisera den svenska demokratin, bekämpa den institutionaliserade korruptionen och få de bästa idéerna att konkurrera på en fri marknad av idéer menar jag att man som en början bör genomföra följande åtgärder:

 1. Reformera och banta public service till en bråkdel så att fler röster, perspektiv och narrativ kan konkurrera. De som inte håller med oss skjuter vi i direktsändning och Åkesson blir vår personliga hallåa.
 2. Ta bort presstödet. Vi kan ta pengarna men i övrigt vill vi ha genuint hat och uthängningar i massmedia.
 3. Partistöden behöver vi inte ha kvar eftersom det inte kommer finnas några partier att ge bort pengar till när vi är klara här.
 4. Myndighetsaktivism kommer spela en stor roll för oss när vi återinsätter Nordiska Motståndsrörelsen som ”åsiktsreformatorer” i samhället.
 5. Vi behöver inga kön. Bara svärjedemokrater.
 6. Skapa regelverk för institutioner. Sluta fördela forskningsmedel. Klimatet är en bluff.
 7. Sänka anslagen. Till alla. Bränn universitet, högskolor och böcker där antivetenskapliga ideologier ges näring. Återskaffa bibeln som lärobok. Genusteoretiker och identitetspolitiker skall inte infiltrera fakulteterna utan placeras i giljotin på hötorget.
 8. Lägg ned Jämställdhetsmyndigheten. Lägg ned jämställdhet. Placera kvinnorna framför spisen. Vi anser att alfamannen är det enda som behövs.
 9. Lägg ner Brå. Brottsförebyggande rådet har i decennier levererat desinformation utifrån ett förljuget politiskt narrativ som kommit i vägen för nödvändiga politiska beslut. Svärjedemokrater som sysslar med kriminalitet i näringsverksamheter blir alldeles för blottade av deras statistik. Vi startar bråk i stället.
 10. Frånta ideella och ekonomiska föreningar myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag. Skicka pengarna till Nordiska Motståndsrörelsen. Bara gör det.
 11. Arv?
 12. Lägg ner Sida. Vi kan behålla pengarna. Det är lugnt.
 13. Minimera Sveriges engagemang i FN till våra namn i medlemslistorna. Finns det en chans att vi kan kamma in cash den vägen kan det vara bra att vi är med där.
 14. Förbjud ekonomiskt stöd. Utom till oss. Vi behöver vapen och ammunition.
 15. Förbjud att offentligfinansierade verksamheter köper tjänster och certifieringar av ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda. Nazism skall vara undantaget.
 16. Frånta fackförbunden möjligheten att göra något. Placera dom åter på posten. För det är väl postfacken vi pratar om? Dom som man kan skicka saker anonymt till?
 17. Reglera tillsättning av myndighetschefer och landshövdingar. Flytta utlämningsmakten till riksdagen. Så vi kan utvisa en massa muslimer.
 18. Reglera tillsättning av ambassadörer. Jag kan vara en.
 19. Lagstifta om lobbyistregister. Tillåt SD att idka åsiktsregistrering och förföljelse. Like the good old times. Svenskt stål är det bästa.
JuiZef FruktZZon (SD)

Om Kjell Krtic

Kjell Krtic. Källforskare och Fake news-ambassadör. Älskar melerade dockor i lava och regnställ. Specialiserad på antivaxxerfrågor och allt annat som rör sanningen som ingen vill kännas vid.

Visa alla inlägg av Kjell Krtic →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *