Twatter

Vad är Twatter?

Vi vet inte.

På förekommen anledning har vi slutat använda begreppet.